Czym jest prawo cywilne?

Prawo cywilne to jedna z najważniejszych gałęzi prawa, która reguluje stosunki następujące pomiędzy autonomicznymi podmiotami prawa prywatnego. W Polsce prawo cywilne materialne uregulowane jest przede wszystkim w Kodeksie cywilnym, natomiast prawo cywilne procesowe w Kodeksie postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Ponadto do prawa cywilnego zaliczamy prawo rodzinne uregulowane w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Należy też uwzględnić bogate regulacje pozakodeksowe, m.in. regulujące prawo własności intelektualnej, prawa konsumentów itd.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawo cywilne reguluje sytuacje oraz stosunki występujące pomiędzy:

 • osobami fizycznymi,
 • osobami prawnymi, którymi wg kodeksowej definicji są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną, m.in. kapitałowe spółki prawa handlowego ( spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), fundacje, stowarzyszenia rejestrowe,
 • osobami, a rzeczami jako przedmiotami stosunków cywilnoprawnych,
 • jednostkami organizacyjnymi, które nie są osobami prawnymi, ale posiadają zdolność prawną wynikającą z ustaw.

Prawo cywilne reguluje również obowiązki oraz uprawnienia podmiotów powyższych stosunków.

Systematyka prawa cywilnego

Część ogólna, w której zdefiniowane zostały takie zagadnienia, jak zdolność prawna, czynności prawne czy ochrona dóbr osobistych.

 • Prawo rzeczowe, odnoszące się przede wszystkim do rzeczy, reguluje prawo własności oraz prawa na rzeczach ruchomych i nieruchomościach.
 • Prawo zobowiązań zespół norm prawnych regulujących formy wymiany dóbr i usług oraz obrót majątkowy między podmiotami prawa cywilnego.
 • Prawo spadkowe zawierające normy prawa dotyczące przejścia praw majątkowych po śmierci osoby fizycznej na inne podmioty prawa czyli tzw. dziedziczenia.
 • Prawo rodzinne, uregulowane poza kodeksem cywilnym, reguluje stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), zagadnienia dotyczące jej funkcjonowania i istnienia, zarówno pomiędzy jej członkami, jak i osobami trzecimi,
 • Prawo własności intelektualnej - (prawo na dobrach niematerialnych) obejmuje zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej, obejmuje prawo autorskie oraz patentów i znaków towarowych (prawo własności przemysłowej).

Zakres usług Kancelarii

Kancelaria Adwokacka udziela porad prawnych, reprezentuje klientów przed sądami powszechnymi, mediatorami oraz organami administracyjnymi, a także przygotowuje stosowną dokumentację, w tym umowy, ugody, regulaminy.

Obszar naszego działania obejmuje:

 • sprawy o zapłatę,
 • roszczenia z umów,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • sprawy o odszkodowanie i zadośćuczynienie,
 • postępowania spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, zachowki, działy spadku,
 • szeroko pojęte sprawy rodzinne: rozwody, podziały majątku, alimenty, kontakty, przysposobienie, władza rodzicielska

Kancelaria działa na terenie Krotoszyna, Ostrowa Wielkopolskiego, Milicza, Jarocina, Pleszewa, Kalisza, Rawicza oraz Gostynia

kancelaria@adwokat-rybacka.pl

ul. Rawicka 1
63-700 Krotoszyn

666 - 387 - 195