Kancelaria Adwokacka Katarzyna Rybacka

kim jesteśmy

Od wielu lat udzielam pomocy prawnej zarówno przedsiębiorcom jak i Klientom indywidualnym, reprezentuję ich w postępowaniach sądowych, pomagam negocjować warunki ugód oraz tworzę umowy. Ponadto w obszarze moich zainteresowań leży prawo ochrony zwierząt, współpracuję z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami, reprezentując je w procesach karnych i cywilnych.

W swoim działaniu zawsze dbam o dobro klienta, zachowując z nim pełnię współpracy i informując o kolejnych etapach załatwianych spraw. Rzetelnie przedstawiam możliwe scenariusze działania oraz ich możliwe konsekwencje. Jako adwokat działam z pełnym poszanowaniem zasad etyki zawodowej, zapewniając pełną poufność na każdym etapie.

Choć siedzibą mojej kancelarii jest Krotoszyn, działam również na obszarze Milicza, Ostrowa Wielkopolskiego, Pleszewa, Jarocina, Gostynia, Rawicza i Kalisza a także współpracuję z kancelariami adwokackimi i radcowskimi z Poznania.

Obszary naszego działania

Prawo Gospodarcze

Sporządzanie opinii prawnych

Przygotowywanie i opiniowanie umów

Negocjowanie warunków umów i ugód

Kompleksowa obsługa przedsiębiorców

Prowadzenie postępowań gospodarczych

Prawo Cywilne

Sprawy o zapłatę

Roszczenia z umów

Ochrona dóbr osobistych

Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Postępowania spadkowe: stwierdzenie nabycia spadku, zachowki, działy spadku

Prawo Karne

Sprawy o wykroczenia

Reprezentacja pokrzywdzonych

Obrona w postępowaniu przygotowawczym i sądowym

Postępowanie wykonawcze: odroczenie wykonania kary, przerwa w wykonywaniu kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, dozór elektroniczny

Prawo Rodzinne

Alimenty

Rozwód i separacja

Przysposobienie dziecka

Rozdzielność majątkowa

Podział majątku wspólnego małżonków

Sprawy dotyczące władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi

Kontakt

kancelaria@adwokat-rybacka.pl

Kancelaria Adwokacka
Katarzyna Rybacka
ul. Rawicka 1
63-700 Krotoszyn
Woj. Wielkopolskie
NIP: 6172148447

666 - 387 - 195